Политика рефундирања

Potrošači imaju pravo povlačenja od 30 dana.

Pravo na povlačenje

Imate pravo da otkažete ovaj ugovor u roku od 30 dana bez navodeći bilo kakav razlog. Period opoziva je 30 dana od dana kada ste vi ili treće lim po imenu vi, koji niste prevoznik, preuzeli u posed isporuku poslednjeg dela ili poslednjeg artikla.

Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavestiti (Patrick Landolt, Edelweißstr. 164, 82024 Taufkirchen, Nemačka, landolt@pltrade.org, telefon: 017669582352) putem jasne deklaracije (npr. pismo poslato poštom ili mejlom) vaše odluke o povlačenju iz ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi obrazac za podizanje modela, koji, međutim, nije obavezan.

Da biste ispoštovali period povlačenja, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o vršenje prava na povlačenje pre isteka perioda povlačenja.

Posledice otkazivanja

Ukoliko se povučete iz ovog ugovora, moramo vam vratiti sve uplate koje smo dobili od vas, uključujući i troškove dostave (sa izuzetkom dodatnih troškova nastalih kao posledica činjenice da ste odabrali vrstu isporuke osim najjeftinije standardne isporuke koju nudimo od nas), bez odlaganja i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo dobili obaveštenje o vašem povlačenju iz ovog ugovora. Za ovu otplatu koristićemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za originalnu transakciju, osim ako se izričito ne slažete drugačije sa vama; ni u jednom slučaju nećete biti naplaćeni za ovu otplatu. Možemo odbiti otplatu dok ne vratimo robu ili dok ne obezbedite dokaz da ste vratili robu, koja god da je ranija.

Robu nam morate vratiti ili predati bez odlaganja i u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada nas obaveštavate o otkazivanju ovog ugovora. Rok se istekne ako robu pošaljete pre isteka perioda od četrnaest dana. Snosićeš direktne troškove povraćaja robe. Gubitak u vrednosti robe moraćete da platite samo ako je ovaj gubitak u vrednosti posledica rukovanja robom koja nije neophodna za proveru stanja, nekretnina i funkcionisanja robe.

Obrazac za otkazivanje uzorka

(Ako želite da otkažete ugovor, molimo vas da popunite ovaj formular i vratite ga).

- Za Patrika Landolta, Edelweißstr. 164, 82024 Taufkirchen, Nemačka, landolt@pltrade.org
- I/mi (*) ovim poništavamo ugovor koji sam zaključio ja/mi (*) za kupovinu sledećeg
roba (*)/pružanje sledeće usluge (*)
- Poručeno (*)/primljeno na (*)
- Ime potrošača
- Adresa potrošača
- Potpis potrošača (samo u slučaju papirne komunikacije) - Datum
(*) Izbriši tamo gde je to neprimenjivo.

Specijalne beleške

Ako ovaj ugovor finansirate pomoću kredita, a kasnije ga opozovete, takođe više niste vezani ugovorom o kreditu, pod uslovom da oba ugovora formiraju ekonomsku jedinicu. Ovo se posebno može pretpostaviti ako smo mi vaš zajmodavac u isto vreme ili ako vaš zajmodavac koristi našu saradnju u pogledu finansiranja. Ukoliko nam je kredit već akumulatisan kada opoziv stupi na snagu, vaš zajmodavac će ući u naša prava i obaveze iz finansiranog ugovora u vezi sa vama u pogledu pravnih posledica opoziva ili povraćaja. Ovo poslednje se ne primenjuje ako je predmet ovog ugovora nabavka finansijskih instrumenata (npr. hartija od vrednosti, deviznog kursa ili derivata).

Ako želite da izbegnete ugovornu obavezu što je dalje moguće, iskoristite svoje pravo na opoziv i takođe poništite ugovor o kreditu ako imate pravo i na oduzimanje za to.