Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú ho w dobrman.myshopify.com ("stránka" alebo "my") zhromažďuje, používa a zverejňuje vaše osobné údaje, keď navštívite alebo uskutočňujete nákup z stránky.

Kontakt

Po preskúmaní tejto politiky, ak máte ďalšie otázky, chcete viac informácií o našich zásadách ochrany osobných údajov, alebo by ste chceli podať sťažnosť, prosím, kontaktujte nás e-mailom na info@pltrade.org alebo poštou pomocou nižšie uvedených údajov:

Edelweissstrasse 164, 82024 taufkirchen, nemecko

Zhromažďovanie osobných údajov

Keď navštívite stránku, zhromažďujeme určité informácie o vašom zariadení, vašej interakcii so stránkou a informácie potrebné na spracovanie vašich nákupov. Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie informácie, ak nás kontaktujete kvôli zákazníckej podpore. V týchto Zásadách ochrany osobných údajov označujeme akékoľvek informácie o identifikovateľnom jednotlivcovi (vrátane nižšie uvedených informácií) ako „Osobné informácie“. Viac informácií o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo, nájdete v zozname nižšie.

 • Informácie o zariadení
  • Účel zberu: na presné načítanie stránky a na vykonávanie analýz používania stránky na optimalizáciu našej stránky.
  • Zdroj zberu: Zhromažďujú sa automaticky, keď vstúpite na našu stránku pomocou súborov cookie, súborov denníka, webových majákov, značiek alebo pixelov [PRIDAŤ ALEBO ODČÍTAŤ AKÉKOĽVEK ĎALŠIE POUŽITÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA].
  • Zverejnenie na obchodné účely: zdieľané s naším procesorom Shopify [PRIDAŤ AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH DODÁVATEĽOV, S KTORÝMI ZDIEĽATE TIETO INFORMÁCIE].
  • Zhromaždené osobné údaje: verzia webového prehliadača, IP adresa, časové pásmo, informácie o súboroch cookie, aké stránky alebo produkty si prezeráte, hľadané výrazy a ako interagujete so stránkou [PRIDAŤ ALEBO ODPÍTAŤ AKÉKOĽVEK ĎALŠIE ZHROMAŽDENÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE].
 • Informacie o objednavke
  • Účel zberu: poskytovať vám produkty alebo služby na plnenie našej zmluvy, spracovávať vaše platobné údaje, zaisťovať prepravu a poskytovať vám faktúry a/alebo potvrdenia objednávok, komunikovať s vami, kontrolovať naše objednávky z hľadiska potenciálneho rizika alebo podvodu a v súlade s s preferenciami, ktoré ste s nami zdieľali, poskytovať vám informácie alebo reklamy týkajúce sa našich produktov alebo služieb.
  • Zdroj zberu: zhromaždené od vás.
  • Zverejnenie na obchodné účely: zdieľané s naším procesorom Shopify [PRIDAJTE AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH DODÁVATEĽOV, S KTORÝMI ZDIEĽATE TIETO INFORMÁCIE. NAPRÍKLAD PREDAJNÉ KANÁLY, PLATOBNÉ BRÁNY, APLIKÁCIE PRE DOPRAVU A VYPLNENIE].
  • Zhromaždené osobné údaje: meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, platobné údaje (vrátane čísel kreditných kariet [VLOŽTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRIJATÉ TYPY PLATBY]), e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 • Informácie o zákazníckej podpore
  • Účel zberu:
  • Zdroj zberu:
  • Zverejnenie na obchodné účely:
  • Zhromaždené osobné údaje: [VLOŽTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ ZBERTE: OFFLINE ÚDAJE, ZAKÚPENÉ MARKETINGOVÉ ÚDAJE/ZOZNAMY]
  • Účel zberu: poskytovať zákaznícku podporu.
  • Zdroj zberu: zhromaždené od vás
  • Zverejnenie na obchodné účely: [PRIDAŤ AKÝCHKOĽVEK PREDÁVATEĽOV POUŽÍVANÝCH NA POSKYTOVANIE PODPORY ZÁKAZNÍKOV]
  • Zhromaždené osobné údaje: [PRIDAJTE AKÉKOĽVEK ÚPRAVY INFORMÁCIÍ UVEDENÝCH VYŠŠIE ALEBO DODATOČNÉ INFORMÁCIE PODĽA POTREBY.]

[VLOŽTE NASLEDUJÚCI SEKCIU, AK SA VYŽADUJE VEKOVÉ OBMEDZENIE]

maloletí

Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 15 rokov [VLOŽTE VEK]. Osobné údaje od detí zámerne nezhromažďujeme. Ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese a požiadajte o ich vymazanie.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb, aby nám pomohli poskytovať naše služby a plniť naše zmluvy s vami, ako je popísané vyššie. Napríklad:

 • Na podporu nášho internetového obchodu používame službu Shopify. Viac o tom, ako Shopify používa vaše osobné údaje, si môžete prečítať tu: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, reagovať na predvolanie, príkaz na prehliadku alebo inú zákonnú žiadosť o informácie, ktoré dostaneme, alebo inak chrániť naše práva.
 • [VLOŽTE INFORMÁCIE O ĎALŠÍCH POSKYTOVATEĽOCH SLUŽIEB]

[AK POUŽÍVATE REMARKETING ALEBO ZACIELENÚ REKLAMU UVÁDZTE NASLEDUJÚCI ČASŤ]

Behaviorálna reklama

Ako je uvedené vyššie, vaše osobné údaje používame na poskytovanie cielených reklám alebo marketingovej komunikácie, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Napríklad:

 • [INSERT IF APPLICABLE] Používame Google Analytics, aby sme pochopili, ako naši zákazníci používajú túto stránku. Viac o tom, ako Google používa vaše osobné údaje, si môžete prečítať tu: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Môžete sa tiež odhlásiť zo služby Google Analytics tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • [VLOŽTE, AK POUŽÍVATE MARKETINGOVÚ APLIKÁCIU TRETEJ STRANY, KTORÁ ZHROMAŽDUJE INFORMÁCIE O ČINNOSTI KUPUJÚCICH NA VAŠEJ STRÁNKE] Informácie o vašom používaní stránky, vašich nákupoch a interakcii s našimi reklamami na iných webových stránkach zdieľame s našimi reklamnými partnermi. Niektoré z týchto informácií zhromažďujeme a zdieľame priamo s našimi reklamnými partnermi a v niektorých prípadoch pomocou súborov cookie alebo iných podobných technológií (s ktorými môžete súhlasiť v závislosti od vašej polohy).
 • [VLOŽTE, AK POUŽÍVATE SHOPIFY AUDIENCES] Publikum Shopify nám pomáha zobrazovať reklamy na iných webových stránkach s našimi reklamnými partnermi kupujúcim, ktorí nakupovali u iných obchodníkov v službe Shopify a ktorí môžu mať tiež záujem o to, čo ponúkame. Informácie o vašom používaní stránky, vašich nákupoch a e-mailovej adrese spojenej s vašimi nákupmi zdieľame aj so službou Shopify Audiences, prostredníctvom ktorej môžu iní obchodníci služby Shopify ponúkať ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať.
 • [VLOŽTE INÉ POUŽITÉ REKLAMNÉ SLUŽBY]

Viac informácií o tom, ako funguje cielená reklama, nájdete na vzdelávacej stránke Network Advertising Initiative („NAI“) na adrese https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť takto:

[ZAHRNUJTE ODKAZY NA ODSTÚPENIE AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB, KTORÉ SA POUŽÍVAJÚ. BEŽNÉ ODKAZY VRÁTAJÚ:

Okrem toho môžete niektoré z týchto služieb odhlásiť navštívením odhlasovacieho portálu Digital Advertising Alliance na adrese: https://optout.aboutads.info/.

Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, ktoré zahŕňajú: ponúkanie produktov na predaj, spracovanie platieb, odoslanie a vybavenie vašej objednávky a informovanie o nových produktoch, službách a ponukách.

[ZAHRAJTE NASLEDUJÚCI ČASŤ, AK SA VÁŠ OBCHOD NACHÁDZA V EURÓPE ALEBO AK MÁTE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE]

Zákonný základ

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“), ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), spracúvame vaše osobné údaje na nasledujúcich právnych základoch:

[ZAHRŇTE VŠETKO, ČO SA VZŤAHUJE NA VAŠU FIRMU]

 • Váš súhlas;
 • plnenie zmluvy medzi vami a stránkou;
 • Dodržiavanie našich zákonných povinností;
 • Na ochranu vašich životne dôležitých záujmov;
 • Vykonávať úlohu vykonávanú vo verejnom záujme;
 • Pre naše oprávnené záujmy, ktoré neprevažujú nad vašimi základnými právami a slobodami.

Udržanie

Keď zadáte objednávku prostredníctvom stránky, budeme uchovávať vaše osobné údaje pre naše záznamy, pokiaľ a kým nás nepožiadate o vymazanie týchto informácií. Ďalšie informácie o vašom práve na vymazanie nájdete v časti „Vaše práva“ nižšie.

Automatické rozhodovanie

Ak ste obyvateľom EHP, máte právo namietať proti spracovaniu založenému výlučne na automatizovanom rozhodovaní (ktoré zahŕňa profilovanie), ak má toto rozhodovanie pre vás právne účinky alebo sa vás inak významne dotýka.

my [ROBIŤ/NEROBIŤ] zapojiť sa do plne automatizovaného rozhodovania, ktoré má právny alebo inak významný vplyv pomocou údajov o zákazníkoch.

Náš spracovateľ Shopify používa obmedzené automatizované rozhodovanie, aby zabránil podvodom, ktoré na vás nemajú právny alebo inak významný vplyv.

Služby, ktoré zahŕňajú prvky automatizovaného rozhodovania, zahŕňajú:

 • Dočasná čierna listina IP adries spojená s opakovanými neúspešnými transakciami. Táto čierna listina trvá niekoľko hodín.
 • Dočasná čierna listina kreditných kariet priradená k IP adresám na čiernej listine. Táto čierna listina trvá niekoľko dní.

Predaj osobných údajov

[ZAHRAJTE TÚTO ČASŤ, AK SA NA VAŠU FIRMU VZŤAHUJE ZÁKON O OCHRANE SÚKROMIA SPOTREBITEĽOV V KALIFORNIA A PREDÁVA OSOBNÉ INFORMÁCIE PODĽA ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽOV V KALIFORNIA]

Naša stránka predáva osobné údaje, ako je definované v kalifornskom zákone o ochrane súkromia spotrebiteľov z roku 2018 („CCPA“).

[Vložiť:

 • kategórie predávaných informácií;
 • AK POUŽÍVATE SHOPIFY AUDIENCES: informácie o vašom používaní stránky, vašich nákupoch a e-mailová adresa spojená s vaším nákupom
 • pokyny, ako zrušiť predaj;
 • či vaša firma predáva informácie o neplnoletých osobách (mladších ako 16 rokov) a či získate súhlasné oprávnenie;
 • ak poskytujete finančný stimul na predaj informácií, uveďte informácie o tom, čo je to stimul.]

Vaše práva

[ZAHRŇTE nasledujúcu SEKCIU, AK SA VÁŠ PREDAJ NACHÁDZA V EURÓPE ALEBO AK MÁTE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE]

GDPR

Ak ste obyvateľom EHP, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, na ich prenos do novej služby a právo požiadať o opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov. Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. [ALEBO VLOŽTE ALTERNATÍVNE POKYNY NA ODOSIELANIE ŽIADOSTI O PRÍSTUP, VYMAZANIE, OPRAVU A PRENOSENIE]

Vaše osobné údaje budú najskôr spracované v Írsku a potom budú prenesené mimo Európy na uloženie a ďalšie spracovanie vrátane Kanady a Spojených štátov amerických. Ďalšie informácie o tom, ako sú prenosy údajov v súlade s GDPR, nájdete v Whitepaper GDPR spoločnosti Shopify: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

[ZAHRŇTE NASLEDUJÚCI ČASŤ, AK SA NA VAŠU FIRMU VZŤAHUJE ZÁKON O SÚKROMÍ SPOTREBITEĽOV KALIFORNIE]

CCPA

Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame (tiež známe ako „právo vedieť“), na ich prenos do novej služby a právo požiadať o opravu vašich osobných údajov , aktualizované alebo vymazané. Ak chcete tieto práva uplatniť, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. [ALEBO VLOŽTE ALTERNATÍVNE POKYNY NA ODOSIELANIE ŽIADOSTI O PRÍSTUP, VYMAZANIE, OPRAVU A PRENOSENIE]

Ak by ste chceli určiť oprávneného zástupcu na predkladanie týchto žiadostí vo vašom mene, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese.

Cookies

Súbor cookie je malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do vášho počítača alebo zariadenia, keď navštívite našu stránku. Používame množstvo rôznych cookies, vrátane funkčných, výkonnostných, reklamných a sociálnych médií alebo obsahových cookies. Súbory cookie zlepšujú váš zážitok z prehliadania tým, že umožňujú webovej stránke zapamätať si vaše akcie a preferencie (napríklad prihlásenie a výber regiónu). To znamená, že tieto informácie nemusíte znova zadávať zakaždým, keď sa vrátite na stránku alebo prechádzate z jednej stránky na druhú. Súbory cookie tiež poskytujú informácie o tom, ako ľudia používajú webovú stránku, napríklad či ide o ich prvú návštevu alebo či sú častým návštevníkom.

Nasledujúce súbory cookie používame na optimalizáciu vášho zážitku na našej stránke a na poskytovanie našich služieb.

[Nezabudnite skontrolovať tento zoznam v porovnaní s aktuálnym zoznamom súborov cookie Shopify vo výklade obchodníka: https://www.shopify.com/legal/cookies ]

Cookies potrebné pre fungovanie obchodu

názov Funkcia Trvanie
_ab Používa sa v súvislosti s prístupom k admin. 2r
_secure_relácia_id Používa sa v spojení s navigáciou cez výklad. 24h
_shopify_country Používa sa v spojení s pokladňou. relácia
_shopify_m Používa sa na správu nastavení ochrany osobných údajov zákazníka. 1r
_shopify_tm Používa sa na správu nastavení ochrany osobných údajov zákazníka. 30 min
_shopify_tw Používa sa na správu nastavení ochrany osobných údajov zákazníka. 2w
_storefront_u Používa sa na uľahčenie aktualizácie informácií o zákazníckom účte. 1 minúta
_tracking_consent Predvoľby sledovania. 1r
c Používa sa v spojení s pokladňou. 1r
vozík Používa sa v spojení s nákupným košíkom. 2w
vozík_currency Používa sa v spojení s nákupným košíkom. 2w
vozík_sig Používa sa v spojení s pokladňou. 2w
vozík_ts Používa sa v spojení s pokladňou. 2w
vozík_ver Používa sa v spojení s nákupným košíkom. 2w
odhlásiť sa Používa sa v spojení s pokladňou. 4w
odhlásiť sa_token Používa sa v spojení s pokladňou. 1r
dynamic_odhlásiť sa_show_on_vozík Používa sa v spojení s pokladňou. 30 min
hide_shopify_pay_for_checkout Používa sa v spojení s pokladňou. relácia
udržať nažive Používa sa v súvislosti s lokalizáciou kupujúceho. 2w
master_device_id Používa sa v súvislosti s prihlásením obchodníka. 2r
predchádzajúci_krok Používa sa v spojení s pokladňou. 1r
Pamätáš si ma Používa sa v spojení s pokladňou. 1r
secure_customer_sig Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka. 20r
shopify_pay Používa sa v spojení s pokladňou. 1r
shopify_pay_redirect Používa sa v spojení s pokladňou. 30 minút, 3w alebo 1r v závislosti od hodnoty
storefront_digest Používa sa v súvislosti s prihlásením zákazníka. 2r
tracked_start_checkout Používa sa v spojení s pokladňou. 1r
checkout_one_experiment Používa sa v spojení s pokladňou. relácia

Prehľady a Analytics

názov Funkcia Trvanie
_landing_page Sledujte vstupné stránky. 2w
_orig_referrer Sledujte vstupné stránky. 2w
_s Analytika Shopify. 30 min
_shopify_d Analytika Shopify. relácia
_shopify_s Analytika Shopify. 30 min
_shopify_sa_p Analytika Shopify týkajúca sa marketingu a odporúčaní. 30 min
_shopify_sa_t Analytika Shopify týkajúca sa marketingu a odporúčaní. 30 min
_shopify_Y Analytika Shopify. 1r
_Y Analytika Shopify. 1r
_shopify_evids Analytika Shopify. relácia
_shopify_ga Shopify a Google Analytics. relácia

[VLOŽTE INÉ SÚBORY COOKIE ALEBO TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA, KTORÉ POUŽÍVATE]

Doba, počas ktorej súbor cookie zostáva vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, závisí od toho, či ide o „trvalý“ alebo „relačný“ súbor cookie. Súbory cookie relácie trvajú, kým neprestanete prehliadať, a trvalé súbory cookie trvajú dovtedy, kým nevyprší platnosť alebo sa neodstránia. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, je trvalá a ich platnosť vyprší 30 minút až dva roky od dátumu ich stiahnutia do vášho zariadenia.

Súbory cookie môžete kontrolovať a spravovať rôznymi spôsobmi. Majte na pamäti, že odstránenie alebo zablokovanie súborov cookie môže negatívne ovplyvniť vašu používateľskú skúsenosť a časti našej webovej stránky už nemusia byť plne prístupné.

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale môžete si vybrať, či chcete alebo nechcete prijímať súbory cookie prostredníctvom ovládacích prvkov prehliadača, ktoré sa často nachádzajú v ponuke „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vášho prehliadača. Ďalšie informácie o tom, ako upraviť nastavenia vášho prehliadača alebo ako blokovať, spravovať alebo filtrovať súbory cookie, nájdete v súbore pomocníka vášho prehliadača alebo na týchto stránkach: www.allaboutcookies.org.

Okrem toho si uvedomte, že blokovanie súborov cookie nemusí úplne zabrániť tomu, ako zdieľame informácie s tretími stranami, ako sú naši reklamní partneri. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo zrušiť určité spôsoby použitia vašich informácií týmito stranami, postupujte podľa pokynov v časti „Reklama podľa správania“ vyššie.

Nepátraj

Upozorňujeme, že keďže neexistuje konzistentné chápanie toho, ako reagovať na signály „Nesledovať“, nemeníme naše postupy zhromažďovania a používania údajov, keď zistíme takýto signál z vášho prehliadača.

Zmeny

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali napríklad zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.

Sťažnosti

Ako je uvedené vyššie, ak by ste chceli podať sťažnosť, kontaktujte nás e-mailom alebo poštou pomocou údajov uvedených vyššie v časti „Kontakt“.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na vašu sťažnosť, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Môžete sa obrátiť na miestny úrad na ochranu údajov alebo náš dozorný úrad tu: [Pridajte kontaktné informácie alebo webovú stránku úradu na ochranu údajov vo vašej jurisdikcii. Napríklad: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]

Naposledy aktualizovaný: [Dátum]